hymenoptera-werkgroep Pluimvoetbij - Jeroen de Rond
wat zijn hymenoptera publicaties determinatietabellen agenda over ons meer informatie
Oude nieuwsbrief boeken brochures twitter websites

HymenoVaria

HymenoVaria is sinds najaar 2010 het halfjaarlijkse tijdschrift van de werkgroep. Met allerlei wetenswaardigheden over de vliesvleugeligen. Artikelen over de (nieuwe) soorten, verslagen van bijeenkomsten, waarnemingen in het veld maar ook over publicaties in de internationale pers.
Leden ontvangen het blad gratis, het liefst digitaal: e-mailadres opgeven bij de redactie.

Nummers van meer dan ťťn jaar geleden zijn hier te downloaden in pdf-formaat. Klik daarvoor op de afbeelding.
De voorloper van HymenoVaria heette 'Bzzz'. Ook die nummers zijn nog opvraagbaar (zie button Bzzz)

De redactie ontvangt graag artikelen voor het komende nummer. Kijk voor de voorwaarden en het redactieadres op het tabblad 'over ons'.

HymenoVaria 17

HymenoVaria 18, April 2019

In dit nummer onder meer:

Verslag voorjaarsexcursies
Leuke waarnemingen in 2018
Monitoring van bestuivers op fruit in Zeeland
Wilde bijen op de rivierduinrelicten in de Scheldevallei
Verslag van een Insektenschutzsymposium in Stuttgart

HymenoVaria 17

HymenoVaria 17, November 2018

In dit nummer onder meer:

Veldobservaties
Rafelige of gladde wanden? Onderzoek naar bijenhotels
Inventarisatie en observatie van bijen. Hoe doe je dat?
Broedcellen van Isodontia mexicana
Een bijdrage over de familie Platygastridae in Nederland

HymenoVaria 16

HymenoVaria 16, April 2018

In dit nummer (39 pagina's) onder meer:

Verslag excursie Chaamse bossen
Leuke waarnemingen in 2017
Kraagbloedbij na bijna twee decennia teruggevonden
De Nederlandse en Belgische goudwespen van het genus Crysis
Jaarverslag sectie Hymenoptera
Nationale Bijenstrategie ondertekend
Bijenzaken bij EIS kenniscentrum Insecten

HymenoVaria 15

HymenoVaria 15, November 2017

In dit nummer (41 pagina's) onder meer:

Meewerken aan de bijenatlas voor BelgiŽ
Veldobservaties
Bijen en wespen in het natte natuurgebied De Bruuk
Ephialtes manifestator gekweekt uit nest van Ancistrocerus trifasciatus
De Mexicaanse zwartsteel nestelt in mijn tuin
Op zoek naar Leucospis dorsigera

HymenoVaria 14

HymenoVaria 14, April 2017

In dit nummer (43 pagina's) onder meer:

Verslag zomerexcursie De Bruuk
Kort verslag Dwingelerveld
Leuke waarnemingen 2016
Systematiek van de bijen, 10 jaar na 'Bees of the World'
Infrastructuur voor bijen
Verslag Vlindertuin Groene voet
Aculeaten in het buitenland

HymenoVaria 13

HymenoVaria 13, November 2016

In dit nummer (91 pagina's) onder meer:

Plotseling een wespenspecialist minder: herinneringen aan Pierre Thomas (1949-2016)
Veldobservaties
Chrysis viridula duikt op in de Gelderse Poort
Waarneming van op luizen (Aphididae) foeragerende hommels (Apidae: Bombus)
De opmars van de luzernebehangersbij in Vlaanderen
Massaís ranonkelbijen Chelostoma florisomne in Zuid-Hollandse woonboerderij

HymenoVaria 12

HymenoVaria 12, April 2016

In dit nummer (52 pagina's) onder meer:

Verslagen excursies: Goeree 11 juli 2015, de Kampina 2015
Leuke waarnemingen 2015
Lasioglossum puncticolle nieuw voor BelgiŽ
Bijdragen over Diapriidae 3. Labolips innupta nieuw voor Nederland
Nestheuvels voor kustgebonden bijen in Zeeland een succes
Zetten we nieuwe stappen in de aculeatenstudie?

HymenoVaria 11

HymenoVaria 11, November 2015

Korte opsomming van de inhoud:

Bijen en wespen op een gronddepot bij Itteren, zomer 2015
Veldobservaties
De kleine muurspinnendoder in een stadstuin te Maastricht
Bijdragen over Diapriidae 2. Hoeveel genera kunnen we in Nederland verwachten?
Activiteiten rond bijen in Zeeland flink toegenomen
Maaibeheer in Vlaanderen niet voor slobkousbijen
Hylaeus punctatus een nieuwe maskerbij voor BelgiŽ
Voorstel voor de uitspraak van de wetenschappelijke namen van de Nederlandse bijen

HymenoVaria 10

HymenoVaria 10, April 2015

Korte opsomming van de inhoud:

Verslag zomerexcursie omgeving Ommen
Leuke waarnemingen 2014
Teloorgang nestaggregatie wormkruidbij
Mieren in de bossen van Borneo
Hoe gaat het met Dolichovespula norvegica en Vespula rufa

HymenoVaria 9

HymenoVaria 9, November 2014

Korte opsomming van de inhoud:

Verslag voorjaarsexcursie Sint Pietersberg
Verslag Wildebijen cursus 2014
Veldobservaties
Honingbijen op Gagea lutea
Mutilla europeae
11e Hymenopterologen-Tagung in Stuttgart

HymenoVaria 8

HymenoVaria 8, April 2014

Korte opsomming van de inhoud:

Verslag zomerexcursie Maasduinen 2013
Het effect van bodemverstoring op nestelende zandbijen in de Braakman
Euodynerus dantici in het Gelderse rivierengebied
Wilde bijen in agrarische landschappen in midden- en zuid-Nederland
Determinatietabel voor de bijen van het genus Hoplitis en Osmia in Nederland

HymenoVaria 7

HymenoVaria 7, November 2013

De gele tubebij in Vlaanderen 2013
Informatie over bijen blijft nodig
Succesvolle voorziening voor de gewone sachembij
Help! Bijen op mijn balkon!
AcuBieb
Boekbespreking: Conserving bumble bees
Excursies van de sectie in 2014
Verslag voorjaarsexcursie Elperstroom 2013
Resultaten van recente onderzoeken
In memoriam: Terko Thomas & Arjan Neve
Verenigingsmededelingen

HymenoVaria 6

HymenoVaria 6, April 2013

Voorjaarsexcursie Elperstroom
Zomerexcursie Maasduinen
Excursie Slikken van Bommenede, Kop van Schouwen en Schelphoek
Bijen en wespen in Nationaal Park De Meinweg
Nomada pleurosticta, ook in de Achterhoek
Aantekeningen bij de biologie van Chrysis angustula
Wilde bijen van de Waddeneilanden
Aulacus striatus in Nederland
Tien jaar bijen bijeen in een stadstuin in Appingedam
Tweede vindplaats van Chrysis inaequalis in Nederland
Boekbespreking: Vespine wasps of the world
Boekbespreking: Comportement díabeilles Colletidae

HymenoVaria 5

HymenoVaria 5, November 2012

Excursies in 2013
Wilde bijen in Deventer
Over de zilveren zandbij in de Schoorlse Duinen
Twee gynandromorfen van de rotsbehangersbij
Boekbespreking: Wildbienenschutz Ė von der Wissenschaft zur Praxis
10e Hymenopterologen-Tagung in Stuttgart
Oproep Strepsiptera materiaal
Studiedag 19-1-2013: Pemphredoninae
De Bijenatlas komt uit!

HymenoVaria 4

HymenoVaria 4, April 2012

Zomerexcursie Slikken van Bommenede, 25 augustus
Studiedag Coelioxys en Megachile
Voorjaarsexcursie 2011, Winterswijk
Zomerexcursie 2011, Fort Ruigenhoekse Dijk
Stylops frenzy
Infanticide bij de tropische veldwesp Ropalidia marginata
Missie geslaagd: heel Nederland veroverd!
Ampulex 4
Jaar van de Bij 2012
Activiteiten Mierenwerkgroep;

HymenoVaria 3

HymenoVaria 3, November 2011

Voorjaarsexcursie Elperstroom 21 april; Dijkexcursie boswachterij Staphorst 28-08-2010
Zomerexcursie Slikken van Bommenede
Groen licht voor metselwesp
Bijen in de war door mooi najaarsweer?
Mijten op Anthidium manicatum
De grijze zandbij (Andrena vaga)
Hoplitis tridentata vestigt zich in de Gelderse Poort
Ibalia leucospoides in Nederland
Determinatietabellen voor de bijen van het genera Anthidium, Chelostoma en Megachile in Nederland
Boekbespreking: Wildbienen. Die anderen Bienen
Boekbespreking: Humlor alla Sveriges arter
Boekbespreking: Mieren van de Benelux
Boekbespreking: Apidae 6 Fauna Helvetica 26

HymenoVaria 2

HymenoVaria 2, April 2011

Excursie Fort Ruigenhoekse
Dijkexcursie boswachterij Staphorst 28-08-2010
Studiedag Eumeninae 22-01-2011
De Dageraadbij Andrena nycthemera
Rozekeverdolkwesp (Tiphia femorata F.)
Foeperpot, aculeatenrijkdom op een snipper van twee hectare
Op zoek naar Lefeberís eerste vangsten
Osmia parietina
Tabel tot de Nederlandse genera van de familie Apidae s.l.
Determinatietabel voor de bijen van het genus Melitta in Nederland
Boekbespreking: Beeconservation. Evidence for the effects of intervention
Boekbesprekingen: De bijen en wespen van Surrey"

HymenoVaria 1a

HymenoVaria 1a, November 2010

Voorjaarsexcursie 2010 Kootwijk
Veldobservaties aan spinnendoders
Bijenmassa
Een kielstaartkegelbij (Coelioxys alata) in de Peel
Moordpartijen en ander leed
Observaties van en onderzoek aan nesten en ontwikkeling van Dasypoda hirtipes en Panurgus calcaratus.

HymenoVaria 1b

HymenoVaria 1b, November 2010

Bijengenera: hun etymologie en naamgevers 2
Van klimop naar klimop in Limburg in 2010
Bijensterfte leidt tot oprichting Bijenstichting
Determinatietabel voor de bijen van het genus Coelioxys in Nederland
Boekbespreking (Identification atlas of the Vespidae of the northeastern nearctic region
Boekbespreking (Spider-hunting wasps of Poland)
Boekbespreking (Wegwespen der westlichen Palšarktisch, bearbeitet von Heinrich Wolf 1848-2008)
Ampulex.

© Hymenoptera-werkgroep 2015-2019