hymenoptera-werkgroep Pluimvoetbij - Jeroen de Rond
wat zijn hymenoptera publicaties determinatietabellen agenda over ons meer informatie
Nieuwsbrief boeken brochures twitter websites

Bzzz

Bzzz is de oude naam van de huidige HymenoVaria. Er zijn in totaal 31 nummers verschenen, de laatste in kleur maar het merendeel in zwartwit.

Bzzz 31

Bzzz 31

Verslag excursie naar België, 23 mei 2009
Verslag excursie Schoorlse Duinen 15 augustus 2009
Verslag van de Studiedag over Bombus
Acantholyda hieroglyphica (Symphyta, Pamphiliidae), zeldzaam of toch niet?
Crypticus quisquilius als gastheer van de Duinplatkop (Epyris brevipennis)
De bestuiving van de brede wespenorchis (Epipactis helleborine (L.) Crantz) nader bekeken
Waarnemingen aan Leucophora (Diptera: Anthomyiidae) bij bijennesten
Het bijenrijk van het Tolkamerdijkje
Bijengenera: hun etymologie en naamgevers 1
Waarnemingen aan de Bosmetselbij (Osmia uncinata) te Malle
Determinatietabel voor de bijen van het genus Stelis in Nederland
Gasteruption’s gevraagd
Bijen en wespen van de Gelderse Poort
Bijenatlas

Bzzz 30

Bzzz 30

Wespen en bijen op vliegbasis Gilze-Rijen in 2006-2008
De driedoornige metselbij (Hoplitis tridentata) maakt een sprong naar het noorden
Na de klimopbij nu ook de oliekever Stenoria analis in Nederland
Andrena barbilabris, een mogelijke gastheer van de blaaskopvlieg Myopa tessellatipennis
De mijnen en de stuifmeelkeus van de vrouwtjes van de rosse metselbij (O. rufa Linnaeus 1758) in de Egmonder Hout in Alkmaar
Nederland hommelland?
Herintroductie van Bombus subterraneus in Engeland
Determinatietabel voor de bijen van het genus Colletes in Nederland
Boekbespreking: Bumblebees: their behaviour and ecology Boekbespreking: Field guide to the Bumblebees of Great Britain & Ireland
Het genus Hylaeus in Nederland.

Bzzz 29a

Bzzz 29a

Hendrik Harmannus Evenhuis (29.iii.1919-9.iv.2008)
Bibliografie H.H. Evenhuis
APIS-hokken: nog 71 uren!
Verslag excursie Tiengemeten 2008
Verslag van de studiedag over Hylaeus
Veldobservaties aan spinnendoders 3
Observaties en onderzoek aan de nesten en ontwikkeling van Anthophora plumipes.

Bzzz 29b

Bzzz 29b

Leuke vangsten in een woonwijk
Bijzondere bijen op een dijk bij Voorst
Kunstnesten
Tabel voor de bijen van het genus Hylaeus in Nederland
Boekbespreking (Die Wegwespen von Nordrhein-Westfalen)
Boekbespreking (De spinnendoders van Nederland) Boekbespreking Fauna Helvetica 23 Vespoidea 1) Boekbespreking A world without bees)

Bzzz 28

Bzzz 28

De zilveren zandbij (Andrena argentata) in de Schoorlse Duinen
Nomada leucophthalma
De harkwesp Bembix rostrata
Verwarrende bijen
Xenos vesparum komt hogerop
Malaiseval geeft ander bijenbeeld op Texel
De klimopbij (Colletes hederae) is de Westerschelde over (Hymenoptera, Apidae)
Boekbespreking The Sand Wasps
Enkele overdenkingen bij Evans & O’Neills Sand Wasps
Boekbespreking Uitgerangeerd
Boekbespreking Bijen en wespen in Zeeland
Boekbespreking: Passie voor kleine beestjes
Data van Colletes hederae gevraagd.

Bzzz 27

Bzzz 27

APIS-hokken: nog 84 uren hokken in 2008!
Een ééndaagse inventarisatie van de bijen en wespen van Kwintelooijen, Plantage Willem III en de Palmerswaard
Verslag studiedag Cerceris en Tachysphex op 26 januari 2008
De twee levens van een Anoplius viaticus-vrouwtje
Bijen in Appèlbergen
Angeldragende bijen en wespen van twee uiterwaarden van de Maas: de Stalberg en de Isabellegreend
Boekbespreking (Apidae 5, Fauna Helvetica)
Literatuur over sociale en solitaire bijen
Verslag Apoidea Gallica."

Bzzz 26

Bzzz 26

In memoriam Virgilius Lefeber
Publicaties van Virgilius Lefeber (vervolg)
Herinneringen aan Virgiel
In memoriam Bob van Aartsen.
Herinneringen aan Bob van Aartsen
Twee begroeide zandverstuivingen in Brabant en hun angeldragende bewoners
Sachembijenoliekevers tussen de geraniums
Rosse metselbij (Osmia rufa) als mijnwerker
Determinatietabel voor de Nederlandse Anthophora-soorten
Bijenweide 6
‘Nieuwe’ Boeken (Drie recente Engelse Hymenoptera-publicaties)"

Bzzz 25

Bzzz 25

Een tuin als ‘natuurterrein’ en het opmerkelijke jaar 2006
De lathyrusbij (Megachile ericetorum) en haar koekoek de gouden kegelbij (Coelioxys aurolimbata)
Een tuin vol Angeldragers
Klokjesdikpootbijen (Melitta haemorrhoidalis) en grasklokjes (Campanula rotundifolia) op Texel
De angeldragers van een Achterhoekse dorpstuin
De aantalontwikkelingen van een aggregatie grasbijen (Andrena flavipes)
De wikkebij (Andrena lathyri) op het emplacement van Westervoort
De blauwe zandbij (Andrena agilissima) had honger
Een nest van de Franse veldwesp (Polistes dominulus) nader bekeken
De Walcherse Bijenkuil
Belevenissen met bijenwolven (Philanthus triangulum)
De Strabrechtse Heide
Beheren voor wilde bijen bij Natuurmonumenten
Verslag van de studiedag groefbijen bestuderen
APIS-hokken: nog één seizoen
Saaie hokken?
Nogmaals parasiet of parasitoïd."

Bzzz 24

Bzzz 24

APIS-hokken 2006: Groningen is bijna vol!
Enkele bijenobservaties, zowel uit als thuis
Verrassing op een boerenlaan
De aculeaten van een melkvee-bedrijf in Zuid-Limburg
Waarnemingen van feromoonafzetting(?) bij Nomada
Behoort het geslacht Podalonia (Hymenoptera: Sphecidae) tot de parasitoïden?
De wesp Leucospis dorsigera (Hymenoptera: Chalcidoidea: Leucospidae) nadert onze grens
Bijenweide 5."

Bzzz 23

Bzzz 23

APIS-hokken in 2006: nog een jaar flink bijspijkeren!
De Pemphredon-determinatie dag in Amsterdam
Atlasproject Bijen
Wespen en bijen in drie Zuid-Limburgse terreinen
Reacties op: 'Een voorstel voor de soortbeschrijving ...'
Op het randje
Sphecodes reticulatus in de nesten van Lasioglossum leucozonium
Toch weer de St. Pietersberg
Dood hout leeft...
Bijenweide 4
Boekbespreking (Determinatietabel voor solitaire bijen in aangeboden nestgelegenheden)."

Bzzz 22

Bzzz 22

APIS-hokken gaat door in 2006
De aculeaten van een aantal gebieden in N.-O. Twente 4 De Noordelijke Manderheide
Wat in 2005 in de tuin opviel!
Bewoners van eikengalnoten
Een voorstel voor de soortbeschrijving van de Nederlandse Hymenoptera, met gebruikmaking van de begrippen; levenscyclus en broedzorgcyclus
De schorviltbij nog steeds in de Delta
2005 een goed bijenjaar?!
De Kleine knotswesp, Sapygina decemguttata
Een bootsmannetje als kleptoparasiet
Bijenweide 3
Boekbespreking 'Onze sociale wespen'
Boekbespreking 'Stechimmen in Nordrhein-Westfalen'
Gegevens van groeven-excursie gevraagd.

Bzzz 21

Bzzz 21

Verslag van de studiedag wespbijen (Nomada)
Impressie van de Hymenopterologen-Tagung Stuttgart, 1-3 oktober 2004
Op bijensafari in de Sliedrechtse Biesbosch
Verslag van een uniek symposium over Schorzijdebijen
APIS-hokken: werk aan de winkel!
Bijenweide 2
De aculeaten van een aantal gebieden in N.-O Twente 3. De Witte Berg
Bijzondere waarneming aan Nomada's
De atlas .... en nu verder!
Boekbespreking (Orchid bees of tropical America.)
Vervolgonderzoek Schorzijdebij Colletes halophilus
Grote aardhommels vroeg uit winterslaap?
Een vroege veldwesp"

Bzzz 20

Bzzz 20

Symposium schorzijdebij en schorviltbij
APIS-hokken: oktober 2004
Voorjaarsbijen en wespen in de Maasuiterwaarden bij Den Bosch
Vragen bij het voorkomen van een groefbij
Opmerkelijke vangsten/waarnemingen in en rond de Amsterdamse Waterleidingduinen in 2004
De aculeaten van een aantal gebieden in N.O. Twente 2. De kruidentuin in Vasse
APIS-Hokken en biotooponderzoek
Bijenweide 1
De vuurspindoder Eoferreola rhombica (Christ,1791) in Nederland
Boekbespreking (De zwart-rosse zandbij in Braakman-Noord)
Boekbespreking (Revision der europäischen und türkischen Arten der Gattung Evagetes)
Boekbespreking (De wespbijen (Nomada) van Nederland)
Boekbespreking (Atlas van de Wilde Bijen in de Amsterdamse Waterleidingduinen)

Bzzz 19

Bzzz 19

Atlasproject Bijen van start in 2004
Doe mee aan het project APIS-hokken!
Voorjaarsexcursie 17 april 2004: Eiland van Dordrecht
Verslag van de Studiedag Spinnendoders d.d. 31-1-2004
Verslag van de excursie van de sectie naar de Amsterdamse waterleidingduinen
Is de Klaverbehangersbij (Megachile ligniseca) eigenlijk een Distelbehangersbij?
De aculeaten (bijen, wespen en mieren) van een aantal natuurgebieden in noord-oost Twente. I Het Springendal
De bliksemwesp in Overijssel
Inventarisatie Stalberg 2003
Gewone sachembij en bruine rouwbij in Noord-Holland
Krijgt Hylaeus difformis vaste grond onder de poten?
Boekbespreking (Weltweite Checkliste der Bienengattung Andrena mit Bemerkungen und Ergänzungen zu paläarktischen Arten)
Andrena-tabel.

Bzzz 18

Bzzz 18

Verslag van de studiedag 'Crossocerus'
Overzicht van de families en genera Nederlandse bladwespen (Hymenoptera: Symphyta). III.
Vandalisme door een Grote bonte specht
De invloed van een 'tropische' zomer op het aantal aculeaten
Bedreigde hommels willen klaver en muizennesten
Huidige verspreiding van aandachtssoorten
Boekbespreking (Amiet, F., M. Herrmann, A. Müller & R. Neumeyer, 2001. Fauna Helvetica 6. Apidae 3) Halictus, Lasioglossum
Boekbespreking Sawflies (Hymenoptera, Symphyta) I
Studiedag Spinnendoders op 31 januari 2004
Folder: Nesthulp voor insecten.

Bzzz 17

Bzzz 17

In memoriam Fred Moussault (1929-2002)
Verslag excursies naar de Strabrechtse Heide 13-4 en 3-8 en Plateaux 3-8-2002
Verslag van de vijfde Hymenopterologen Tagung, Stuttgart. 4-6 oktober
Over niche en biodiversiteit
Een gynandromorf van de wolbij Anthidium infuscatum
Hoe zeldzaam is de Kleine tubebij Stelis minuta?
Metalen vangapparaat
Bladwespentabel.

Bzzz 16

Bzzz 16

Veldobservaties van spinnendoders
Overzicht van de families en genera van de Nederlandse bladwespen (Hymenoptera: Symphyta). II
Boekbespreking (Wilde bijen en wespen in enkele terreinen van It Fryske Gea in 1999 en 2000)
Oproep vangsten en waarnemingen Polistes
Studiedag Crossocerus
Eerste hulp voor wilde bijen.

Bzzz 15

Bzzz 15

In memoriam Henny Wiering (1929 - 2001)
Bibliografie Henny Wiering
Naar de Strabrechtse heide op 13 april en 3 augustus
Verslag van de Sphecodes-studiedag
Overzicht van de families en genera van de Nederlandse bladwespen (Hymenoptera: Symphyta) I
Anthophora plagiata: verleden tijd?
Een vangstimpressie uit een Zandvoortse tuin
Een Nomada succincta-vrouwtje met een afwijking
Boekbespreking Hyménoptères Sphecidae d’Europe occidentale, volume 3
Boekbespreking Bestimmungstabelle der Gattung Cerceris Latreille, 1802 in Europa, dem Kaukasus, Kleinasien, Palästina und Nordafrika
Boekbespreking Zeldzaam Zeeuws
Oproep gegevens gestylopiseerde bijen en wespen
Graafwespen op licht, vaker gezien?

Bzzz 14

Bzzz 14

Naar de Strabrechtse Heide op 13 April en 3 Augustus 2002
Schiere iem’n uut Schier
Parasitoïden
De Verschillende Typen Parasitoïden
Twee Afwijkende Nomada-Mannen
Boekbespreking (Bees of the Family Halictidae (Excluding Sphecodes) of Poland)
Boekbespreking (Stikke Trui)
Studiedag Sphecodes (Bloedbijen) Onder Leiding van Jeroen de Rond
Themadag 'Insecten in de Duinen.

Bzzz 13

Bzzz 13

Verslag van de excursie op 17 juni 2000
Studiedag Hylaeus
Stadsbijen
Lastige Nomada-mannen
Auplopus carbonarius als onderhuurder in bijenkasten
Website over hommels.

Bzzz 12

Bzzz 12

Hymenopterogentagung in Stuttgart
Dolichovespula omissa toch inlands!
Bijenvangsten Hijken-Rheeveld 1974-2000
Boekbespreking (The Bees of the World)
Boekbespreking (Die Grabwespen Deutschlands)
Oproep Lasioglossum sexstrigatum
Studiedag Hylaeus (maskerbijen)
Bijenonderzoek in terreinen van Natuurmonumenten

Bzzz 11

Bzzz 11

Studiedag kleine Andrena’s
Verslag van de excursie in Zuid-Limburg op 19 juni 1999
Wespenvangsten op het landgoed Huize de Vennen te Nunspeet
Twee gynandromorfen
Laatvliegers en andere bijzonderheden
Een nest van Mimesa equestris (F.) (Hymenoptera, Sphecidae)
Meer Nederlandse namen voor bijen
Reactie op: ‘Over de angeldragers van Meyendel’
Hymenopterologen on-line.

Bzzz 10

Bzzz 10

Hoe zeldzaam is Colletes hederae?
Over de angeldragers van Meijendel
De onderdelen van het mannelijk genitaal van enkele aculeaten-families en hun namen
Meer Nederlandse namen voor angeldragende wespen
Studiedag kleine Andrena's
Bijenonderzoek in terreinen van Natuurmonumenten
Lasioglossum sexstrigatum en L. sabulosum.

Bzzz 9

Bzzz 9

In memoriam Gijs van der Zanden
Dagexcursie Vaals/Mamelis
Bijen en Wespen op het Wog-Terrein bij Zeddam en in Meinerswijk
Verslag Studiedag Groefbijen
Bijen op de Borkense Baan
De Onderdelen van het Mannelijk Genitaal van Aculeaten en hun Namen
Andrena Proxima en Nomada Conjungens in Nederland
Beschrijving van een Nestje van Chelostoma Rapunculi
Nieuwe Naamlijst Aculeata voor Orde.

Bzzz 8

Bzzz 8

In memoriam Klaas Vegter
Conferentie: Habitat management for wild bees and wasps
Hymenopterologen Tagung te Stuttgart
De onderdelen van het mannelijk genitaal van aculeaten en hun namen. I. Pompilidae
Tussen de buien door
Laelius pedatus: een nieuwe, exotische platwesp uit gebouwen in Nederland
Studiedag over groefbijen.

Bzzz 7

Bzzz 7

Dagexcursie naar Montferland en de Rijndijk bij Lobith
Verslag van de Drenthe-Excursie op 16 Augustus 1997
Reactie op excursieverslag Zandvoort
Verslag studiedag Spinnendoders (Pompilidae) 11 januari 1998
Gevraagd gegevens over Andrena proxima en Nomada conjungens
Boekbespreking: Parasitic wasps
Zoemen in cyberspace
Wondere wereld van de honingbij
Aankondiging studieweekend in Stuttgart.

Bzzz 6

Bzzz 6

Excursieverslag Wespen en bijen in de duinen ten noorden van Zandvoort
Oproep gegevens voor de Aculeatenatlas
Bijen en graafwespen in 't Zand
Megachile analis en Coelioxys quadridentata
Nogmaals de graafwespen van de Benelux
Nieuwe opmerkingen bij de graafwespenatlas van de Benelux
Studiedag spinnendoders.

Bzzz 5

Bzzz 5

Dagexcursie naar Montferland op 14 juni 1997
Bijen en Wespen in de Millingerwaard
Eigen Vangsten en Waarnemingen aan Bijen en Wespen in 1996
Wie Zoekt Mee Naar Osmia Parietina en Osmia Uncinata?
Het Ingieten van Insecten in Kunsthars
Wie Hoort bij Wie?
De Nederlandse Symphyta
Hommelen op Schier
Inventarisatie Camping 'Flierenhof' 1992-1996
Palissadenbladwespen Stauronematus Compressicornis
Het Maken Van een Tabel
Boekbespreking: De Graafwespen van de Benelux.

Bzzz 4

Bzzz 4

Lefeber Nummer

Bzzz 3

Bzzz 3

Dagexcursie naar de Millingerwaard 15 juni 1996
Voortzetting van de Discussie over Aculeatendistricten
Goudwespen (Chrysididae) in Nederland: Een Nieuwe Uitdaging?
Hoplitis Spinulosa in Nederland.

Bzzz 2

Bzzz 2

Biesbosch-excursie 1994
Reactie op de Indeling van Nederland in Aculeatendistricten
Een Gynandromorf van Osmia Caerulescens (L.)
Hommelen
Boekrecentie (The Dryinidae and Embolemidae of Fennoscandia and Denmark).

Bzzz 1

Bzzz 1

De sectie Hymenoptera is opgericht
Dagexcursie Maasduintjes 1 juli 1995
Leuke Vangsten (Mededelingen van Virgilius Lefeber over 1994)
Een voorstel voor de 'aculeatendistricten' van Nederland.

© Hymenoptera-werkgroep 2015-2019